کارگاه گرافیک ساده

دانلود نمونه کارها

 طراحی مجموعه اداری (سربرگ . کارت ویزیت . پاکت)  Download

طراحی نشانه (لوگو)  Download

طراحی پیکتوگرام  Download

 طراحی نمونه کارهای تبلیغاتی Download

طراحی پوستر   Download